Werkwijze

Kennismakingsgesprek

In een kennismakingsgesprek maken we graag tijd om te luisteren naar wie jij bent, wat goed loopt, waar jij je zorgen om maakt, hoe jij naar je moeilijkheden kijkt, wat je al probeerde, wat je hoopt te vinden bij ons, …

Deze eerste ontmoeting is essentieel om te kunnen beslissen of onze samenwerking zinvol is. Jij moet je comfortabel voelen bij ons als persoon en bij onze werkwijze. Mogelijks is een begeleide verwijzing naar een collega een betere optie om jou te helpen, dat geven we dan ook eerlijk aan.

 

Afspraken zijn mogelijk overdag of ’s avonds, al zijn de plaatsen voor een avondconsultatie beperkter.  De frequentie van opvolggesprekken stemmen we samen af. De duur van een traject varieert. Doorgaans loopt een begeleiding in het begin wekelijks à tweewekelijks en bouwen we deze gaandeweg af.

 

Corona-maatregelen

Bij bevestiging van je kennismakingsgesprek krijg je de geldende corona-maatregelen vooraf doorgestuurd. In corona-tijd kan je ook kiezen voor een videogesprek, telefonisch consult of wandelgesprek in omliggende velden of bos. Huisbezoeken kunnen momenteel enkel buitenshuis op jullie terras of in de tuin. Dank voor jullie begrip en hou het veilig!

 

Prijs

Een individueel gesprek kost 55 euro en duurt 50 min.

Een koppel- of gezinsgesprek kost 65 euro en duurt 1u15.

Betaling gebeurt aan het einde van iedere sessie. Dit kan cash of via smartphone app.

Vraag gerust naar een officieel betalingsbewijs. 

 

Terugbetaling

Momenteel is een mogelijke algemene terugbetalingsregeling door de mutualiteit volop in beweging.

Met de Christelijke Mutualiteit en Partena hebben wij nu  reeds een overeenkomst van gedeeltelijke terugbetaling onder bepaalde voorwaarden (qua leeftijd, diagnose, verwijzing, e.d.).

Informeer je best bij je eigen mutualiteit of aanvullende verzekering of je voor terugbetaling in aanmerking komt.

Wij vullen daartoe de nodige documenten in. Deze van CM en Partena kan je vinden onder ‘Links’.

In het kader van rouwtherapie werkt Katleen samen met Vilomah vzw voor ouders die een kind verliezen. Deze vzw komt tussen voor een maximum van 5 sessies per ouder. Zie ook ‘Links’ voor meer info.

Vuurvlinder is een Markante Zaak. Ben je lid van Markant dan krijg je 10% korting op vertoon van je lidkaart.

 

Annulatie afspraak

Een afspraak annuleren of verplaatsen kan uiteraard. Doe dit bij voorkeur minstens 48u op voorhand, zodat iemand anders deze vrijgekomen plek alsnog kan benutten. Bij annulatie minder dan 24u op voorhand, vragen we de helft van het tarief. Bij niet opdagen zonder verwittiging vragen we het volledige bedrag. Dank voor uw begrip hiervoor.

 

Taal

Wij spreken Nederlands als moedertaal. De gesprekken gaan dan ook door in het Nederlands. Jan voert deze ook in het Engels. Indien familieleden willen participeren in een gesprek, kan dit ook in het Frans. 

 

Respect voor je privacy

Bij Vuurvlinder vinden we het belangrijk om zorgvuldig om te springen met je persoonsgegevens.  Hier vind je daartoe onze privacyverklaring.  Deze is in regel met de nieuwste Europese regelgeving over gegevensbescherming: de GDPR, de General Data Protection Regulation, van kracht sinds 25 mei 2018.  Wij leven deze strikt na omdat het in het verlengde ligt van onze waarden, met name vertrouwen en transparantie tussen ons.