top of page

Therapie en Coaching

Therapie

Bij Katleen kan je terecht voor therapie en begeleiding als (jong)volwassene - afgestemd op wat jij veranderd wil zien - onder 3 vormen: 

 • Individuele therapie

 • Koppel- of relatietherapie

 • Rouwtherapie (thematische specialisatie van bovenstaande vormen)

 

Deze gesprekken kunnen via face to face contact, online of al wandelend. 

 

Individuele therapie

Je kan bij Katleen terecht met:  

 • onverwerkte ervaringen uit het verleden

 • onzekerheid of een negatief zelfbeeld

 • verstoorde draagkracht – draaglast balans

 • omgaan met lastige gevoelens of gedachten (zoals eenzaamheid, schuldgevoelens, piekeren, zelfmoordgedachten, …)

 • ontevredenheid over je relatie met je partner, je ouders of kinderen

 • identiteits- of zingevingsvragen

 • herhaaldelijk vastlopen in hetzelfde probleem

 • worstelingen rond kinderwens, zwangerschap, ouderschap, …

Koppel- of relatietherapie

Jullie maken je als koppel zorgen over je relatie of kampen met:

 • frustraties of moeilijkheden, ondanks ‘graag zien’ (bijvoorbeeld naar aanleiding van een nieuwe levensfase, zoals pril ouderschap, kinderen het huis uit, pensionering, …)

 • gevoelens van eenzaamheid en gekwetstheid in plaats van verbondenheid (bijvoorbeeld naar aanleiding van ontrouw, onvervulde kinderwens of onvervulde verlangens die zich uiten in verwijten)

 • overwegen van uit elkaar gaan

 • je wens om zo goed als mogelijk uit elkaar gaan, eventueel met aandacht voor gedeeld ouderschap

 • ...

Binnen relatietherapie gaan we patronen benoemen. We zoeken naar een nieuwe manier van omgaan en praten met elkaar. Een eerste stap is vaak het doen stoppen van de ruzies en/of het opgang brengen van constructieve dialoog. We kunnen nieuw gedrag uitproberen in conflictsituaties. Ook helende gesprekken zijn mogelijk, om vertrouwen tussen jullie te herstellen.

Rouwtherapie

vormt hiervan een thematisch onderdeel. Het kan gaan om verlies van een dierbare zoals je partner, kind, je grootouder, je broer/zus, je vriend(in), … en dit in al zijn betekenislagen. Ook voor specifieke verliezen als miskraam of zwangerschapsafbreking en zelfdoding heb ik zorg en aandacht.

Of je kampt met een minder duidelijk verlies bij jezelf of van een naaste, zoals van (fysieke of geestelijke) gezondheid, na relatiebreuk of echtscheiding, job, migratie of verhuis, jezelf, … ook daarover mag en kan je rouwen, zonder vervaldatum.

Ook met palliatieve zorg (o.a. via huisbezoeken) en doodswens (vraag naar euthanasie) heb ik ervaring.  

Algemeen gaat hierbij bijzondere aandacht naar herstel van verbinding, veerkracht en zingeving.

Coaching

Bij Virginie kan je terecht voor loopbaancoaching  (oa met loopbaancheques) om met meer goesting en plezier in je job te staan.

Daarnaast geeft zij ook diepgaandere veerkrachtcoaching in het kader van stress- en burn-out preventie, herstel en re-integratie.

Meer info? https://www.yugvie.be/coaching

bottom of page