Therapievormen

 

Individuele therapie

Je kan bij ons terecht met:  

 • onverwerkte ervaringen uit het verleden

 • onzekerheid of een negatief zelfbeeld

 • verstoorde draagkracht – draaglast balans

 • omgaan met gevoelens of gedachten (zoals eenzaamheid, schuldgevoelens, piekeren, zelfmoordgedachten, …)

 • ontevredenheid over je relatie met je partner, je ouders of kinderen

 • identiteits- of zingevingsvragen

 • herhaaldelijk vastlopen in hetzelfde probleem

Koppel- of relatietherapie

Jullie maken je als koppel zorgen over je relatie of kampen met:

 • frustraties of moeilijkheden, ondanks ‘graag zien’ (bijvoorbeeld naar aanleiding van een nieuwe levensfase, zoals pril ouderschap, kinderen het huis uit, pensionering, …)

 • gevoelens van eenzaamheid en gekwetstheid in plaats van verbondenheid (bijvoorbeeld naar aanleiding van ontrouw, onvervulde kinderwens of onvervulde verlangens die zich uiten in verwijten)

 • overwegen van uit elkaar gaan

 • je wens om zo goed als mogelijk uit elkaar gaan, eventueel met aandacht voor gedeeld ouderschap

 • ...

Binnen relatietherapie gaan we patronen benoemen. We zoeken naar een nieuwe manier van omgaan en praten met elkaar. Een eerste stap is vaak het doen stoppen van de ruzies en/of het opgang brengen van constructieve dialoog. We kunnen nieuw gedrag uitproberen in conflictsituaties. Ook helende gesprekken zijn mogelijk, om vertrouwen tussen jullie te herstellen.

Gezinstherapie

Als gezin maken jullie je zorgen over:

 • het problematische gedrag van (één van) je kinderen

 • een nieuwe gezinsfase (puberteit, uit huis gaan van de kinderen, echtscheiding, ...)

 • jullie ouderschap (als prille ouders, als ouders van opgroeiende kinderen, als ouders van pubers, …)

Gezinstherapie is erop gericht jullie krachten en verbindende krachten als gezin opnieuw zichtbaar en sterker te maken en de onderlinge communicatie te verbeteren.

 

Rouwtherapie vormt hiervan een thematisch onderdeel. Het kan gaan om verlies van een dierbare zoals je partner, kind, je grootouder, je broer/zus, je vriend(in), … en dit in al zijn betekenislagen. Ook voor specifieke verliezen als miskraam of zwangerschapsafbreking en zelfdoding heb ik zorg en aandacht.

Of je kampt met een minder duidelijk verlies bij jezelf of van een naaste, zoals van (fysieke of geestelijke) gezondheid, na relatiebreuk of echtscheiding, job, migratie of verhuis, jezelf, … ook daarover mag en kan je rouwen, zonder vervaldatum.

Ook met palliatieve zorg (o.a. via huisbezoeken) en doodswens (vraag naar euthanasie) heb ik ervaring.  

Algemeen gaat hierbij bijzondere aandacht naar herstel van verbinding, veerkracht en zingeving.