Onze visie

Wij kijken vanuit een systemische bril naar jou in je context van je leefsituatie en je relaties, jij en de anderen dus. Daarnaast hebben we aandacht voor wat er in jou omgaat: jij en jezelf.  

 

Jij en de anderen

We gaan er van uit dat je als mens het best begrepen kan worden in de context van je relaties. Die visie groeide vanuit
onze contextuele en systemische opleiding. Zo bekijken we jouw zorgen of problemen steeds in wisselwerking met anderen die van betekenis voor jou zijn. Dit vormt jouw systeem.

Iedereen maakt deel uit van een sociale context: als koppel, gezin, familie, vriendenkring, werk, school, vereniging, culturele gemeenschap, de maatschappij, …. En je gedraagt je anders in verschillende contexten: je bent anders op het werk dan thuis, anders bij je moeder dan bij je schoonmoeder en ook weer anders bij je maten van de sportclub dan bij je kinderen.

Samen onderzoeken we waar je precies op vast loopt en dat brengt ons vaak bij ervaringen die we hadden als kind in ons eigen gezin, als volwassene in vorige partnerrelaties, ... Het kan helpend zijn om terug te blikken en te komen tot een beter begrip om breder en genuanceerder te kunnen vooruitkijken. Toch is het voor ons even belangrijk om in het hier en nu te werken, hoopvol kijkend naar de toekomst.

 

Jij en jezelf

Daarnaast trachten we een veilige plek te bieden, waar al je gedachten en gevoelens aan bod mogen komen, zonder de soms beoordelende blik van je omgeving. 

Samen wisselen we gedachten en ideeën uit: we proberen om feiten en gebeurtenissen breder en genuanceerder te bekijken. . En we geven aandacht aan hoe jij je hier bij voelt. Hierdoor wordt jouw verhaal hopelijk anders en minder belastend ervaren

Daarnaast kan je nieuw gedrag uitproberen: samen zoeken we uit hoe je de dingen anders kan aanpakken. Dit evalueren we telkens, sturen eventueel bij en streven zodoende naar behoud op lange termijn. 

Tot slot krijg je de kans om nieuwe constructieve ervaringen op te doen in de therapiesessies, bijvoorbeeld door een begeleide fantasie-oefening of rollenspel.

 

Wij en jij

Samen zoeken we uit hoe je in interactie gaat, waar het moeilijk loopt, … en waar jouw uitdagingen en groeikansen liggen. Maar ook wat goed loopt, waar je kracht uit put, … om dit te versterken.

We dagen je ook uit om situaties of jezelf in vraag te durven stellen, kwetsbaarheden op te zoeken, anders te (leren) kijken, nieuw gedrag uit te proberen, …

Je kan samen met één of meerdere systeemleden – met name je partner, een familielid, een goede vriend/vriendin – in therapie komen. Of je kan alleen komen; ook dan geloven we dat als je zelf beweegt of verandert, je systeem ook verandert, net zoals in een mobile. 

We kunnen de oefenruimte benutten om met je partner of andere gezinsleden in gesprek te gaan, vooral op een minder vermijdende of minder conflictueuze manier. Een huiswerkopdracht kan ook.

Dit alles gebeurt uiteraard in respect voor wie je bent, de keuzes die je maakt en de situatie waarin je je bevindt.