Ons team

Vuurvlinder is een groepspraktijk. Momenteel zijn we  met z'n tweeën, Jan en Katleen.

 

 Jan Goossens

 • °1970

 • Contextueel psychotherapeut

 • Lid van BVRGS (Beroepsvereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling)

 • Deeltijds werkzaam als crisisbegeleider bij Yuneco Crisisteam Vlaams-Brabant voor gezinnen met kinderen en jongeren

 

Basisopleiding en opleiding als psychotherapeut bij erkend opleidingscentrum4-jarige opleiding Contextuele Therapie bij Leren Over Leven (2008-2012)

Basisopleiding bachelor Maatschappelijk Werk (2001-2004)

 

Bijkomende opleidingen en intervisie

 • Opnieuw verbinden na een agressie-incident of conflict, Icoba (2-daagse, 2017)

 • Jaaropleiding Groepstherapie (19 dagen, 2016), voorafgegaan door Initiatie in de Groepstherapie, Focus on Emotion (4-daagse, 2015)

 • Geweldloze Communicatie, Hathor Instituut (2-daagse, 2015)

 • Motiverende Gespreksvoering en Hervalpreventie voor Verslavingsproblematieken, CGG Ahasverus (3-daagse, 2015)

 

Professionele ervaringen

 • Individuele psychotherapie en relatietherapie bij CGG Ahasverus Vilvoorde

 • Individuele begeleiding en groepstherapie bij Psychotherapie-BRUG in de Brusselse gevangenissen

 • Gezinstherapie in een residentiële setting van de Bijzondere Jeugdzorg

 • Psycho-sociale begeleiding in werkcontexten zoals het OCMW, de Leuvense gevangenissen, Dienst voor Begeleid Wonen en Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Katleen Alen

 •  °1976

 • Psychotherapeut, relatietherapeut en rouwtherapeut

 • Lid van beroepsvereniging BVP (Belgische Vereniging voor Psychotherapeuten)

 • Deeltijds werkzaam als stafmedewerker bij Fara vzw (fara.be). Fara luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes. Ik bied er begeleiding in besluitvormings- en verwerkingsprocessen en  lotgenotencontact. Ik ben er hoofdzakelijk werkzaam rond de thema's ongeplande zwangerschap, abortusverwerking, kwetsbare zwangerschap en kinderwens bij personen met een mentale beperking (sinds 2011)

 

Basisopleidng en opleidingen als psychotherapeut bij erkende opleidingscentra

 • 4-daagse basistraining EFT (externship) voor koppels 'Emotinally Focused Couples Therapy' bij EFT Belgium (2021)

 • Jaaropleiding 'Therapeutisch werken met verlies en rouw. Een systemisch perspectief' bij Context, UPC K.U.Leuven (2017-2018)

 • 4-jarige opleiding Relatie- en Gezinstherapie bij Rapunzel (2012-2016)

 • Basisopleiding Master in de Criminologie, forensische geestelijke gezondheidszorg en Bachelor Maatschappelijk Werk

 

Bijkomende opleidingen en intervisie

 • Lid van een lerende en steunende Community van hulpverleners die werken rond rouw en verlies bij Verbinding in Verlies (sinds 2019)

 • Lid van het lerend netwerk Zin-zoekers in de hulpverlening (2018-2019)

 • 3-daagse retraite rond kunst, zorg en rituelen (2018)

 • Diverse studiedagen rond palliatieve zorg, rouwtechnieken (Neimeyer, 2016 en 2019), zelfzorg, omgang met gezinsgeheimen, verschil en verbinding in relaties en perinataal ouderschap

 

Professionele ervaringen

 • Teamverantwoordelijke bij Kind en Gezin: coaching en sturing van 2 regionale teams van verpleegkundigen en gezinsondersteuners werkzaam in Brusselse gezinnen

 • Psycho-sociaal hulpverlener bij Centrum Algemeen Welzijnswerk Brussel, Dienst Justitieel Welzijnswerk: begeleiding van gedetineerden/geïnterneerden in de Brusselse gevangenissen en hun familieleden, begeleiding van veroorzakers van dodelijke verkeersongevallen

 

Team

Samen vormen we een gemotiveerd team, zowel professioneel als privé. We inspireren mekaar en leren van elkaar. We zijn gehuwd en de trotse ouders van Silje (°2008), Matis (°2009) en Nell (°2012). 

Als therapeut, maar ook als mens, man en vrouw, vader en moeder worden we geraakt doorheen ontmoetingen met mensen, in hun zoektocht naar verbondenheid of onafhankelijkheid. Doorheen ervaringen, professioneel en persoonlijk, geloven we oprecht in de krachten van mensen om problemen om te zetten in kansen tot persoonlijke groei. We doen ons werk met ons hoofd én ons hart, in afstand én nabijheid. 

Ik focus me momenteel op gezinstherapie, met name op begeleiding van jongeren met gedragsmoeilijkheden
en hun ouders. 

katleen.jpg

Ik heb een bijzondere affiniteit met thema's als het begin en einde van het leven. Doorheen de jaren raakte ik gefascineerd door de kracht van symboliek en rituelen die ik nu ook zelf meer inzet. Daarnaast werk ik graag rond dilemma's, geheimen en dader- en slachtofferschap, op basis van ervaring.